Община

Общинските предприятия в Търново отчитат резултатите от тримесечието

Редовно заседание на Великотърновския общински съвет ще се проведе днес в старата столица. Съветниците ще се запознаят с финансовите резултати на предприятията със 100% общинско участие за първото тримесечие на годината, както и с касовото изпълнение на бюджета. Ще бъде разгледана и Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2018 – 20202 г. на община Велико Търново. Местният парламент ще одобри проекти за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на територията на общината.