Община

Общинската агенция за приватизация обяви търгове за 5 офиса във Велико Търново

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ОБЯВЯВА, че на основание решения № 1522, № 1523 и № 1524 от 27.06.2019 г. на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр.54 / 09.07.2019 г.), ще проведе на 13.08.2019 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново публични търгове с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти, представляващ офис 1, офис 2 и офис 3, разположени на II етаж в сграда с административен адрес ул. „Никола Габровски” № 78, гр. Велико Търново.

Документи за участие в търговете се закупуват в срок до 10,00 ч. на 12.08.2019 г.

Агенцията информира заинтересованите лица, че заплащането на договорените цени  може да бъде и разсрочено.

Допълнителна информация за търговете може да се получи от интернет страницата на агенцията и в стая 419 в сградата на Общината .

За справки: тел.062/ 620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ОБЯВЯВА, че на основание решения № 1525 и № 1526 от 27.06.2019 г. на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр.55 / 12.07.2019 г.), ще проведе на 16.08.2019 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново публични търгове с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти, представляващ офис 4 и офис 5, разположени на II етаж в сграда с административен адрес ул. „Никола Габровски” № 78, гр. Велико Търново.

Документи за участие в търговете се закупуват в срок до 10,00 ч. на 15.08.2019 г.

Агенцията информира заинтересованите лица, че заплащането на договорените цени  може да бъде и разсрочено.

Допълнителна информация за търговете може да се получи от интернет страницата на агенцията и в стая 419 в сградата на Общината .

За справки: тел.062/ 620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново