Община

Общините в област Велико Търново са готови за началото на зимния сезон

Десетте общини в региона са готови да посрещнат началото на зимния сезон. Това заявиха експерти от администрациите по време на заседанието на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Зимното поддържане на уличната мрежа във Велико Търново по договор от 2015 г.  се извършва от фирма „Нелсен чистота”. Дружеството има в наличност 1500 т промишлена сол и необходимата техника от 10 снегорина, 2 фадроми, 3 самосвала за извозване на сняг, съобщи инж. Цанко Бояджиев, началник на отдел „Техническа инфраструктура”. Общинската пътна мрежа от 145 км се поддържа от „Пътни строежи”, а с почистването на тротоарите, стълбищата, прилежащите територии и алеите в парковете е ангажирано Общинското предприятие „Зелени системи”, допълни инж. Бояджиев. За всички училища, детски градини и ясли е осигурен резерв от горива за отопление в случай на криза с доставките на газ, увери инж. Веселин Станчев, главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.