Денят

Община Велико Търново ще стопанисва терен от 1567 кв. метра в местността „Дервеня“

Правителството прехвърли на община Велико Търново собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в местността „Дервеня“. Теренът е с площ 1567 кв. м и попада в границите на общински обект от първостепенно значение. Върху него се предвижда изграждане на геозащитни съоръжения – анкери от пилотно-анкерната укрепителна система и други необходими съоръжения за укрепителни мероприятия на свлачище над ул. „Трапезица“, северно от хълм „Трапезица“ във  Велико Търново, съобщиха от правителствената пресслужба.