Община Социални дейности

Община Велико Търново ще предостави социални услуги в пет центъра за дългосрочна грижа

Пет центъра за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост изгради община Велико Търново по ОП „Региони в растеж“. Новите услуги ще заработят след като Общината кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за което ще поиска съгласието на Великотърновския общински съвет на сесията на 26 август.

Четири от центровете за дългосрочна грижа са с капацитет от 15 места всеки. Същият капацитет ще има и Центърът за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, за които Община Велико Търново е получила безвъзмездна финансова помощ за изграждане по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020. Местният парламент трябва да даде съгласие и за асоциирано партньорство на новите социални услуги с една или повече държавни психиатрични болници, от които ще бъдат изведени лица, след извършена индивидуална оценка на потребностите им и, които ще бъдат настанени в Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост.