Община

Община Велико Търново ще осигури облекчения от такса смет за домашни компостери

Големият интерес към площадката за разделно събиране на отпадъци, създадена от Община Велико Търново и „ЕкоПартнърс България“, е в основата на ново облекчение във връзка оползотворяването на биоразградими отпадъци.

На домакинствата, които имат закупени домашни компостери, с подаване на декларация по образец и платежен документ ще бъде възстановявана част от платената такса смет. Мярката има за цел да насърчи разделното събиране на биоразградими отпадъци – т.нар. отпадъци от зеленчукови и овощни и декоративни градини в къщи с дворове.

Предстои внасяне на предложение до Общинския съвет за промяна в Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги и уточняване на конкретния размер отстъпка. Облекчението ще влезе в сила от 2023-а година.