Община

Община Велико Търново ще изгради по проект достъпна среда в Изложбени зали

Община Велико Търново ще участва в конкурс на Агенцията за хора с увреждания за изграждане на достъпна архитектурна среда на Изложбени зали „Рафаел Михайлов”. Културният обект е с площ от близо 6 000  кв. метра и в него все още не е осигурен достъп за хора с увреждания. Архитектурното решение на залите е от преди 40 години и нивата се преодоляват единствено със стълби. Предложението на Общината е да се монтират две автоматични платформи и два броя гъсенични стълбищни подемници, като размерът на финансовата помощ е за 49 950 лв. Необходимо е финансовото съучастие на община Велико Търново, което ще е в размер на 17 000 лв. от бюджета на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности”.

На предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет на 27 февруари предложението за участие в конкурса ще бъде внесено за одобрение.