Община

Община Велико Търново спечели проект в рамките на Програма „Европа за гражданите“

Проект „Европейска академия“, в чийто фокус са европейското гражданско образование и гражданска ангажираност, спечели Община Велико Търново. Инициативата ще предостави на граждани, местни и регионални и политици от 13 държави знания и инструменти, подкрепящи активното гражданство и философията на демократичния съюз.

Благодарение на състава на партньорството група от 1270 граждани ще може да се включи в процес, обхващащ симулационни дейности в реалния живот. Така всеки ще може да провери от първа ръка как функционират институциите на Европейския съюз и да опознае тънкостите на политиката на общността  – Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия, Комитет на регионите, Съвет на ЕС.

Проектът ще даде възможност на различни обществени групи да участват реално в политическите процеси на ЕС, основани на демократичните ценности, обединяващи Европа. Академията ще популяризира добрите практики и възможности как политици и граждани могат да се ангажират с въпроси на Съюза.

Дейностите по проекта ще се проведат между март 2020 г. и юли 2021 г. Партньорите са от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия. Чрез улесняване на обмена и изучаването на политики между участниците, проектът ще увеличи институционалния капацитет в дългосрочен план, който е и основен актив за бъдещето на демокрацията.

Проектът предвижда разработването на политически инструмент, като намерението е все по-широка подкрепа на европейското гражданско образование и ангажираност при оформянето на дневния ред на ЕС. Политическият инструмент ще съдържа прегледани методи и разработени подходи. Проектът цели да достигне до 100 000 души в цяла Европа.