Здравеопазване Община

Община Велико Търново се присъединява към информационна кампания под надслов „Всяка минута е важна!“

Община Велико Търново се присъединява към информационна кампания под надслов „Всяка минута е важна!“, организирана от Асоциация за Инсулт и Афазия по повод отбелязване на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври. Целта на кампанията е чрез информационни материали да се привлече вниманието на обществото към разпознаване на симптомите на инсулта. По този начин при преживяване на инсулт ще се помогне на повече хора, по-бързо ще бъде извикана спешна помощ и няма да бъде увреден толкова силно мозъка на пострадалия, който преживява инсулт.

Асоциация за Инсулт и Афазия е пациентска организация, посветена на подпомагането на хора, преживели инсулт. Мисията им е да се осигури повече гласност на мерките за превенция на инсулта, както и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се интегрират хората след преминаването през инсулт.

Дирекция „Социални дейност и здравеопазване“ към Общината разпространи информационни плакати на кампанията в клубовете на пенсионера и инвалида във Велико Търново, както и на информационни табла, разположени в централната част на града.