Община

Община Велико Търново разкри 32 нови работни места по регионалната програма за заетост

От 9 юни Община Велико Търново стартира реализирането на Регионална програма за заетост – 2022 г. Тя се изпълнява за единадесета поредна година и е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на пазара на труда – младежи до 29 г., хора над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация, продължително безработни, хора с увреждания и др.

Съгласно Утвърдената от Министерството на труда и социалната политика програма, в Община Велико Търново са разкрити 32 работни места, като разпределението е следното:

21 работни места на длъжност „Общ работник“ в 11 населени места на територията на общината;

7 работни места на длъжност „Общ работник“ в детски ясли и социални услуги в гр. Велико Търново;

2 работни места на длъжност „Санитар“ в Детска ясла „Мечо Пух“ и Домашен социален патронаж – гр. Дебелец;

1 работно място на длъжност ‚Работник, кухня“ в Домашен социален патронаж – гр. Дебелец;

1 работно място на длъжност „Домашен санитар“ в гр. Килифарево.

 

Съобразно длъжността, която заемат, назначените лица са ангажирани в хигиенизиране и поддържане на обществени места и пространства, сгради на социални услуги и детски ясли и прилежащите към тях пространства; осигуряване на грижа в домашна среда; подпомагане дейностите по приготвяне на храна в кухненския бокс на ДСП- гр. Дебелец и др.

На наетите лица по програмата се осигурява заетост до 6 месеца на 8-часов работен ден (с изключение на 1 раб.място в с. Ресен – на 4 часа), с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Финансирането по програмата е осигурено от държавния бюджет.