Община Общински съвет

Община Велико Търново продава три бивши училища и детска градина

Община Велико Търново продава по линия на приватизацията три бивши селски училища и детска градина. От изоставените школски сгради са очакват приходи за близо 600 хиляди лева.

Началната цена за закритото преди няколко години училище в Беляковец е 121 хил. лв. Преди време беше направен  опит по трансграничното сътрудничество за 350 хил. евро базата да се ремонтира и да се превърне в център за учебна практика на местните училища и езикови кабинети за децата от румънския окръг Александрия, но той не се реализира.

Бившето училище в село Присово се продава за 404 800 лева, като за него Общинската агенция за приватизация поставя условие пред бъдещия инвеститор да изгради дом за стари хора.

В най-лошо състояние е закритото преди половин век училище в село Никюп. Там се продава и детската градина, като двата имота  са оценени за 62 800 лева.

Съгласно решението на местния парламент от днес обектите ще се продават чрез публичен търг с явно наддаване. За кандидатите, спечелили конкурса, се допуска разсрочено плащане до 24 месеца.