Култура Община

Приемат се номинациии за Награда „Култура“ на Община Велико Търново

Община Велико Търново уведомява, че в срок до 14 октомври 2020 година се приемат номинации за присъждане на Награда „Култура“ за 2020 година в категориите:

за ярки постижения в областта на изкуството и културата в периода 1 май 2019 година – 1 май 2020 година

за най-успешен творчески дебют или изява на млад творец в периода 1 май 2019 година – 1 май 2020 година .

 

Условията за номиниране са достъпни в сайта на Община Велико Търново – Наредба за символите и наградите на Община Велико Търново, глава V, раздел ІІІ „Награда „Култура“:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/.

 

Номинациите се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет.