Икономика Община

Община Велико Търново предлага да намали с 200 лв. данъка върху таксиметровия превоз

Община Велико Търново предлага, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет за 2022г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсации на общините за намаляване приходите от данък върху таксиметровия превоз на пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022г., намален с 200 лв. Предложението, вместо 500 лв., таксиметровите шофьори да плащат 300 лв. налог, ще бъде разгледано на заседанието на Великотърновския общински съвет в края на годината.

Издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози ще се получава след заплащане на данъка, се казва още в предложението на общинската администрация. Община Велико Търново ще изготви искане до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022г., умножен по 200 лева.