Община

Община Велико Търново прави Комплекс за социални грижи с 2 760 000 лева безвъзмездно финансиране

Четири къщи за 60 възрастни с умствена изостаналост ще бъдат изградени по проект в Церова кория. Те ще бъдат настанени по 15 души в едноетажен дом, който ще е с площ около 400 квадратни метра. Едната от къщичките ще е по-различна. В нея ще има и кухненски блок. В него ще се приготвя храната за потребителите на услугата. В новите обекти ще бъдат преместени 60 души от Дома за възрастни с умствена изостаналост в Пчелище. Условията в него вече не отговарят на съвременните изисквания, а сградата е на Съюза на слепите. Това не дава възможност Община Велико Търново да направи сериозни инвестиции в дома. В момента върви проектиране на четирите къщи в Церова кория. След стартиране на услугата, в тях заедно с потребителите ще се премести и голяма част от екипа в Пчелище, който е 40 души.

Четирите къщички в Церова кория ще са част от Комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост. По проекта ще бъде направен основен ремонт на част от сградата на ул. „Симеон Велики” 3 във Велико Търново. След реконструкцията там ще бъде разкрита социална услуга за възрастни хора, които са в невъзможност да се грижат за себе си. Бенефициент на проекта е Община Велико Търново.  Дейностите са в размер 2 760 000 лева безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е осигуряване на съвременна, ефективна и подходяща социална инфраструктура в община Велико Търново. Тя ще допринесе за постигане целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и на общинските стратегически и планови документи за създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени услуги за дългосрочна грижа”, коментира Снежана Данева – Иванова – заместник-кмет на общината.