Култура Община

Община Велико Търново кани на консултации за изготвянето на Стратегия на за развитие на културата в периода 2019-2029 г.

Община Велико Търново отправя публична покана за консултации със заинтересованите страни във връзка с изготвянето на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на културата в периода 2019-2029 г.

 

Община Велико Търново започна конкретна работа по изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм 2019-2029 г. В тази връзка са организирани серия консултации със заинтересованите страни, на които ще бъдат представени основните параметри на проекта за стратегическия документ и те ще бъдат обект на дискусия. Консултациите ще бъдат проведени в шест тематични фокус групи.

С цел предварително и максимално широко отразяване на обществените очаквания и нагласи в съответната област, са разработени са шест онлайн анкети, различни за всяка фокус група. Анкетите по фокус групи са достъпни на сайта на Община Велико Търново, раздел „Акценти“, и могат да бъдат попълнени от всички заинтересовани лица.

 

Консултациите със заинтересованите страни във връзка с изготвянето на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на културата в периода 2019-2029 г. ще се проведат в Конферентна зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ по следния график:

 

22 април 2019 г. (понеделник)

10:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

АНКЕТА МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

https://docs.google.com/forms/d/1XLtLGI0d4NC160sPkv5SZ3BCQg3QAl1QlqQVuryjzow/edit

14:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – ЧИТАЛИЩА И ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО –

АНКЕТА ЧИТАЛИЩА И ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО

https://docs.google.com/forms/d/1yFclvOefW8ULo5gHjgSDe_mgH9hdUiS9OKAg4UXpm8Y/edit

 

23 април 2019 г. (вторник)

10:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ) –

АНКЕТА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ) https://docs.google.com/forms/d/18RwBdfqKoIXateD5S8oASqAdzGbJxCQk8JieuGFB5o4/edit

 

14:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ

АНКЕТА АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ

https://docs.google.com/forms/d/1kzpANvggit_NcCUi_9tCxJtceOScBPzSSJQGMfe9bvk/edit

 

16:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ

АНКЕТА КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ

https://docs.google.com/forms/d/1OA89SGtUG8V8P-SiTP6BPnd_HscAFVPNO6mhXPmsv4U/edit

 

24 април 2019 г. (сряда)

10:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН – АНКЕТА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

https://docs.google.com/forms/d/1P2k858wTOcY4d89z-4qj6CJFKu94u6hxFqgJupSS9x8/edit