Община Общински съвет

Община Велико Търново кандидатства за изграждане на Младежки център по европейска програма

Община Велико Търново да кандидатства за изграждане на Младежки център по европейска програма. Това предложение е внесъл в местния парламентът кметът Даниел Панов.  „Поканата за подбор е отправена през септември  от Дирекция „Външни европейски програми“ на Министерството на образованието и науката  в качеството на  оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Основната цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (включително и международни), които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора, включително и тези от уязвимите групи”, обясни началникът на отдел „Управление на собствеността” Маринела Джартова.

Предвижда се центърът да се разположи в сградата на бившия Пионерски дом на бул. „България”, където функционират Общинският детски комплекс, Областният информационен център и  няколко социални услуги, насочени към деца. Съгласно изискванията в центъра ще бъдат разкрити пет работни места, две от които за медиатори от малцинствени групи, уточни Джартова. По нейни думи в момента се прави проучване сред младите хора какви конкретни дейности да се развиват в новото пространство.
Безвъзмездната финансова помощ по Поканата „Изграждане на младежки центрове” се осигурява от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Минималният размер на финансовата помощ е 1,5 млн. евро, а максималният – 2 млн.. По обявената процедура не се изисква собствен принос, а крайният срок за кандидатстване е 30 декември.
Предложението ще бъде подложено на гласуване на сесията на местния парламент на 19 декември. То вече е подкрепено от членовете на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта.