Община

Община Велико Търново и румънски партньори създават мрежа за уникални занаятчийски и фермерски продукти

Иновативна мрежа за контакти, сделки и търговия на уникални занаятчийски и фермерски продукти се очаква да стартира  в средата на 2018-а година.

Създатели на мрежата „FairDeal” (“Честна сделка”) са Община Велико Търново, Асоциация „Диманш” (Румъния), Двустранна българо-румънска търговска камара (България) (BCCBR) и Национален театър „Марин Сореску” – Крайова (Румъния). Концепцията бе представена по време на пресконференция в Община Велико Търново. Проекта презентираха Мариела Цонева – директор на дирекция „Проекти и програми“, Павел Христов – ръководител на проекта и на екипа от Община В. Търново, работещ по реализацията му, Александру Буреану – директор на Национален театър „Марин Сореску“ и Дору Драгомир Александру – представител на BCCBR.

Чрез FairDeal Община Велико Търново затвърждава политиките си за насърчаване на малкия и среден бизнес, за развитие на пазара на труда, за създаване на нови възможности за заетост и трудова мобилност, за социална интеграция на хора в неравностойно положение.

FairDeal ще бъде уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще „скъси“ драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали като Amazon, еBay, с финансовата мрежа PayPal и др. Платформата е замислена като приложение – междинно звено, което осигурява виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи – търговци, занаятчии, земеделци от трансграничния регион.

Инвестицията е на обща стойност 656 426 евро, като бюджетът за Община Велико Търново е 360 657 евро. Проектът ще се реализира по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, а продължителността е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора – 08.06.2017г. Платформата ще продължи да работи и след 2020г.

Сред целевите групи на проекта са местните фермери и занаятчии от трансграничния регион, неправителствени организации и образователни институции, които насърчават както занаятите, така и опазването на местното културно наследство, селскостопански  и занаятчийски организации. FairDeal е насочен също към безработни,  към хора, търсещи възможност за смяна на работата си, включително надомна заетост или работа на непълно и гъвкаво работно време. Целеви групи са също местни власти/общности, провеждащи политики за стимулиране на младежката заетост и трудовата мобилност, за намаляване на безработицата и социална интеграция на хора в неравностойно положение.

В дейностите по проекта са включени обучителни семинари, на които българските и румънските представители на малкия и средния бизнес ще бъдат запознати с възможностите на иновативната мрежа, която ще бъде достъпна на български, румънски и английски език.

„Промоутъри на платформата ще провеждат обучения и в малките населени места, където има хора с ограничени компютърни възможности. В летните месеци от 2018-а ще бъдат организирани два земеделски и занаятчийски панаира във Велико Търново и Крайова, както и събития с участие на търговски камари и представителни бизнес организации.”, съобщи Мариела Цонева.

Над 9000 души от България и Румъния се очаква да участват в инициативите на проекта, подчерта ръководителят му Павел Христов.

FairDeal отговаря на Програмата за стратегически цели по отношение на създаването на нови икономически възможности, подобряване перспективите на заетост и преодоляване на неефективността на трудовия пазар. Като ацкентира върху земеделските и занаятчийските продукти и производства, проектът отговаря на целите на политиката на ЕС за опазване на националната идентичност, културното наследство и многообразие.