Община Социални дейности

Община Велико Търново иска да предоставя топъл обяд на минимум 75 нуждаещи се през цялата 2021 г.

Община Велико Търново ще кандидатства пред фонд „Социална закрила“ за финансиране на дейностите на Обществената трапезария за цялата 2021 година. Целта е от социалната услуга през годината да се възползват минимум 75 нуждаещи се, колкото е капацитетът на трапезарията към момента.

Обществената трапезария работи от октомври 2015 година и до момента е подкрепила над 160 лица и семейства в уязвимо социално положение. Храната се приготвя в базата на домашния патронаж в Дебелец и се раздава в пункта, разположен в сградата на Регионалната здравна инспекция. Така топъл обяд получават хора без доходи, скитащи и бездомни лица; хора, изпаднали в тежка ситуация заради пандемията, самотно живеещи и инвалиди. Общината подкрепя тези хора всеки делничен ден със супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично с десерт.