Община

Община Велико Търново е отличена с юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност”

С юбилейна награда на Националния алианс за социална отговорност – „10 години партньорство за социална отговорност”, е удостоена Община Велико Търново. Наградата се дава за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Призът бе връчен на зам.-кмета Ганчо Карабаджаков от председателя на Алианса Георги Георгиев. Той обяви, че  кметът Даниел Панов и Росица Димитрова, директор на дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, са отличени с индивидуални юбилейни награди за добро партньорство и принос.

„През тези 10 години  в Община Велико Търново са създадени нови услуги, разви се качеството им,  реализирани са иновативни модели и Общината е един от примерите за добра практика. Колегите работят не само за по-добрия живот на хората с увреждания, но те са важен фактор в изграждането и изпълнението на националните политики в тази сфера”, подчерта Георгиев.

Община Велико Търново е доставчик на над 30 социални услуги, които се финансират  от държавния бюджет. Те са за деца, за възрастни и за хора с увреждания, обясни Росица Димитрова.   “ След закриването на дома в Пчелище ще бъдат изградени четири центъра за грижи за лица с умствена изостаналост в землището на Церова кория с капацитет за 60 човека. В селото ще се ремонтира и сграда, която ще бъде адаптирана за нуждите на бъдещ център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с умствена изостаналос“т, съобщи Димитрова.