Община

Община Велико Търново влага 17,6 млн. лв. тази година в благоустрояване

Средства в размер на 17 626 310 лева отделя община Велико Търново през 2020 г. за разходи за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт улична мрежа, озеленяване, чистота и др. В сумата е  включен преходен остатък в размер на 3 082 247 лева, от които за капиталови разходи – 2 326 337 лв.

Средствата за ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества, разпределени съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, са в размер на 300 000 лв. Осигурени са и неизползваните средства по населени места от 2019 г. за същата дейност, както и  средствата, полагащи се за населените места от 30 % продажба на общинско имущество за периода 01.07 – 31.12.2019 г. Те са, както следва:  с. Габровци – 416 лева; с. Къпиново – 1 020 лева; с. Леденик – 4 050 лева; с. Малки Чифлик – 688 лева; с. Ресен – 14 580 лева; с. Шемшево – 1 387 лева; гр. Килифарево – 3 600 лева; с. Никюп – 6 780 лева; Средствата са разпределени по дейности и параграфи, съгласно писмени предложения на кметовете и кметските наместници.