Общински съвет

Общината продава земята под Стамболовия хан

Бурни дебати в местния парламент предизвика инвестиционното намерение на великотърновския бизнесмен Хилендар Тодоров да закупи 459 кв.м общински терен, в който попада Стамболовия хан. Съветниците от БСП се възпротивиха и пожелаха отлагане на точката, като настояха общината да изкупи дела на бизнесмена, с който е в съсобственост на терен от общо 512 кв.м. Социалистите се мотивираха с желанието Стамболовия хан да се съхрани и реставрира.

„През 2005 г. продадохме бившия Окръжен съвет за 1,2 млн.лв. с конкурс, за да сме сигурни, че сградата ще се съхрани и в нея ще се инвестира. Сега виждаме какво се случи с нея. Каква е идеята на бизнесмена за Стамболовия хан?” – попита Петко Тюфекчиев от БСП.

Подкрепи го Мирослав Трифонов от Реформаторския блок, който също предложи точката да се отложи за следващото заседание.

„Много е важно да знаете какво се продава – никой тук не говори за Стамболовия хан, а за земята под него. Ханът вече е собственост на инвеститора, който е издирил 14-те наследници и е изкупил дяловете им. Така той се е сдобил и с правото на строеж. Вие като Общински съвет не сте давали разрешение Общината да купува Стамболовия хан, нито пък тя има средствата за това. Постъпило е инвестиционното предложение и аз съм длъжен да го внеса в Общинския съвет.” – обясни от трибуната инж. Даниел Панов.

След проведените гласувания съветниците отхвърлиха отлагането на точката и подкрепиха предложението Хилендар Тодоров да прекрати съсобствеността си с Общината, като изкупи 459 кв.м нейна собственост на стойност 199 000 лв. без ДДС, както и всички присъщи разходи по сделката.

Кметът припомни, че с общинското ръководство през изминалите години са се свързали двама от наследниците на Стамболовия хан. Единият е дама от Варна, която е продала дела си, а другият нямал такова намерение.