Образование Община

Общината осигурява техника за образованието на 40 деца и младежи от социални услуги

Безплатни лаптопи, настолни компютри, таблети и лазерни мултифункционални устройства (принтер и скенер) осигурява Община Велико Търново за 40 деца и младежи от пет социални услуги, функциониращи в старопрестолния град. Те са записани като ученици през учебната 2020-2021-а година и целта е подпомагане на образователния им процес.

Лаптопите, настолните компютри и таблетите разполагат с необходимия лицензиран софтуер. Инвестицията в IT оборудването е за 19 хиляди лева, а 100% от сумата е осигурена от Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд „Социална закрила“. За целта Община Велико Търново разработи и успешно защити проект по съответната целева програма за качествено образование на ученици, лишени от родителска грижа и настанени в центрове за деца и младежи – социални услуги от резидентен тип.

Освен да насърчи образователния процес и непрекъснатостта му, проектът подпомага самостоятелността на ученици и по-активното им социално включване. Инвестицията подобрява и качеството на предоставяните от Община Велико Търново социални услуги.