Община

Общината кани великотърновци и институции на работна среща за програмата за овладяване на безстопанствени кучета

Община Велико Търново организира разширена работна среща по темата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета. Дискусията е за граждани, институции и неправителствени организации и ще се проведе на 20 февруари от 10,00 ч. Мястото на срещата е Нова зала, етаж 3 на Община Велико Търново.

Във връзка с изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията безстопанствените кучета  и според разпоредбите на Закона за защита на животните, Великотърновски общински съвет предстои да приеме актуализация на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, както и план за действие към нея. По време на работната срещата граждани, институции и всички заинтересовани страни ще могат да представят своите становища, относно проекта на Общинската програма за овладяване на безстопанствените  кучета за периода  2020-2024 г.

Ще бъдат обсъдени и възможностите за съдействие между структурите на Областна дирекция на МВР, Областна дирекция за безопасност на храните, Районна прокуратура, неправителствените организации и гражданите.

Проектът на програмата е публикуван на сайта на Община Велико Търново:

https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2020/02/12/proekt-programa-dogs.pdf.