Здравеопазване Община

Общината гласува доверие на д-р Мариана Андреева да ръководи още 3 г. Центъра за психично здраве

Д-р Мариана Петрова – Андреева да продължи за управлява и през следващите 3 години Центърът за психично здраве в старата столица, предлага кметът на общината инж. Даниел Панов. Предложението ще се гласува от местния парламент на редовното му заседание на 4 декември.

Миналата 2018 г. здравното заведение е изпълнило бизнес-програмата си и е приключило с печалба от 6 000 лв. За деветмесечието на настоящата година Центърът има положителен финансов резултат от 69 000 лв. Подновена е материално-техническата база, като заведението разполага със 130 легла за своите пациенти. Дружеството е със 100% общинска собственост и покрива всички текущи и дълготрайни разходи със собствени средства.

„Благодарение на усилията на сегашния управител и неговия медицински екип, дружеството трайно утвърди своята стабилност и финансова самостоятелност, като успешно изпълнява годишните си бизнес – програми.“ – се казва в предложението на кмета Панов относно подновяването на договора на д-р Андреева за управител през следващите три години.