Образование

Обучение по „рекламна графика” започват в ПГТ „Д-р Васил Берон”

Обучение по нова специалност „Рекламна графика” въвеждат в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” от учебната 2020/21 година. Училището е първото в страната, което ще подготвя кадри в това направление. Ще бъде сформирана една паралелка с 26 ученици, а завършилите я ще могат да продължат образованието си в Пловдивския университет по хранителни технологии, съобщи учителят по история и география Евгени Коев.

Учебният процес е осигурен с нови 15 лаптопа, закупени с целева субсидия от Министерството на образованието и науката. Коев уточни, че устройствата ще се ползват и от учениците от специалностите хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Евгени Коев подчерта, че възпитаниците на гимназията се реализират успешно във Великотърновския регион, страната и чужбина. Той отбеляза още, че професионалното училище е единственото у нас с внедрена система за електронно обслужване в туризма, с каквато разполагат само реномирани хотели и заведения.