Денят

Обучаваха български и румънски производители за работа с платформата FairDeal

Маркетинг системата е създадена по проект „FairDeal  – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”. Финансирана е по програма Interreg V – А Румъния България. Водеща организация на проекта е Община Велико Търново. Нейни партньори са Асоциация „Диманш” /Румъния/, Двустранната българо-румънска търговска камара и Национален театър „Марин Сореску” в Крайова.

„Това е уеб базирана платформа, която е безплатна и ще бъде достъпна за всички. Нейното голямо предимство е интеграцията с различни платформи, както и взаимодействието с традиционни форми на маркетинг. Целта е насърчаване на малкия и средния бизнес и оптимизиране на връзката доставчик – клиент”, подчерта при презентацията ръководителят на проекта Павел Христов.

По негови думи улеснение на заинтересованите лица от двете страни на Дунав е триезичният портал към отделните категории – на български, румънски и английски език.

Христов отбеляза, че Община Велико Търново осигурява възможност и за дистанционно обучение за работа с платформата. Въпроси могат да се изпращат на Skupe и на имейлите  mayort@vt.bia-bg.com  и euro vt@abv.bg