Образование

Образование на бъдещето и бъдещето на предприемачеството в туризма

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се включи в Световната седмица на предприемачеството с открития урок „Образование на бъдещето и бъдещето на предприемачеството в туризма“.  В него участваха абитуриенти от специалностите „Туристическа анимация“, „Организация на туризма и свободното време“ и „Кетъринг“. Домакин на урока бе учебната компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова.

Знанията и уменията, придобити в Гимназията по туризъм, помогнаха на бъдещите предприемачи в туризма,  да дискутират теми,  свързани с образованието на бъдещето, четвъртата индустриална революция и цифровите умения, устойчивия туризъм и бъдещето на предприемачеството в туризма.

Чрез метода „Лавина“ те подредиха факторите, влияещи върху реализирането на бизнес идея в туризма. Представиха своите аргументирани мнения при решаването на казус, свързан с маркетинга и онлайн рекламата на тризвезден хотел от региона.

Световната седмица на предприемачеството започна на 12 ноември в България с учебни прояви в цялата страна. Единадесетото издание на инициативата, която се домакинства у нас от Джуниър Ачийвмънт, включва повече от 170 събития в 64 населени места в страната. 4800 ученици ще се включат в организирани иновационни лагери и открити уроци в цяла България.