Образование

Образованието на бъдещето събра на форум във ВТУ историци и географи

Международен симпозиум „Образование ‘21“ събра във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” преподаватели от Великотърновския и Софийския университет, учители от България, Македония и Русия, докторанти, представители на български училища в Кипър и Украйна. Форумът се организира от катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ и Ателие „История и памет“ в партньорство с фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София. Дискусиите  имаха за цел  разширяване на сферите и географското пространство на диалога, чието начало бе поставено с международната конференция за историческото образование пред 21 век, проведена през ноември 2016 г., съобщи доц. Виолета Стойчева.

В рамките на два дни участниците в  срещата обсъждаха актуални въпроси, свързани с новите предизвикателства, пред които са изправени университетските преподаватели и учителите по обществени науки в средното училище. Предложените доклади тематизираха новостите в историческата и географската науки, провокираха дискусии върху измеренията на образователните политики, представиха създадени добри практики в средното и висшето образование в следните тематични полета:

2030: Съвременното образование – между реформата и практиката

Мисия „Учител“: между университетската аудитория и класната стая

Рецепти за Промяна: как преподаваме компетенциите на 21 век в класната стая

Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване

Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище

РеСтарт: Музеи и Училище, каза доц. Стойчева.

Специални гости на форума бяха Мариана Асенова и Ралица Кирилова от Фондация „Софийска платформа“, които модерираха дискусия на тема: „Какво означава за мен демокрацията?“

Представените по време на симпозиума научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който се издава с финансовата подкрепа на фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София.