Община

Обновяват водопроводите и отводнителната система под целия търновски бул. „България“ през 2021 г.

Бюджет 2021 на Велико Търново акцентира върху възстановяването след Covid-19, по-доброто качество на живот, инвестиции в инфраструктурата и екологията.  А образованието, културата и подкрепата за хора в нужда отново са сред водещите приоритети.

Основните параметри и макрорамката на Бюджет 2021 и инвестиционната програма са представени от заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев, както и от директора на дирекция „Финанси“ Мариян Маринов.

Сред приоритетите са приключване на проекти, финансирани по оперативните програми в програмния период 2014-2020 г., предоставяне на икономически и социални възможности на населението, осигуряване на свързаност между техническа, транспортна и социална инфраструктура чрез изграждане на нова или адаптиране и обновяване на съществуваща такава. А инвестиционната програма е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.

Планирано е обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“.

Планиран е стартът на реконструкцията над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътната мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.

Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Предстои така важната от екологична гледна точка рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.

С 4.6 милиона лева от местните приходи ще бъдат дофинансирани социално-значими обществени дейности – издръжка на училища и детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт.

18 са проектите за изпълнение през настоящата година, по които текущи договори а безвъзмездна финансова подкрепа по европейските програми. Общият размер на инвестициите, които ще бъдат вложени при реализацията им, е 48 милиона лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10,5 млн. лева.

До 15 февруари великотърновци могат да отправят предложения за изменения на проекта за бюджет. Те се приемат в деловодството на Общината или на email discusia@veliko-tarnovo.bg. Условията са описани в сайта на Община Велико Търново, на следния адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/5578-pokana-za-obshestveno-obszhdane-proekt-za-byudzhet-2021-g-i-poemane-na-obshinski-dlg-prez-2021-godina.