Денят Община

Обновяване на междублоково пространство решава дългогодишен проблем

На финал е ремонтът на междублоковото пространство пред жилищната сграда на ул. „Полтава“ №7, намираща се във великотърновския квартал „Колю Фичето“. Дейностите са възложени от Общината и решават проблем на десетки семейства, който съществува от десетилетия. Инвестицията е от общинския бюджет.

Вече е възстановена отводнителната система – близо 60-метровият канал, който се оказа затлачен с битови отпадъци, бе почистен и възстановен. Така стичащите се повърхностни води вече са отвеждани директно в канализацията.

Оформена е нова пътна основа в пространството край блока, положена е и нова асфалтова настилка, изграден е нов подход откъм ул. „Полтава“ за обслужване на входовете. Работи се по изграждането на нова пешеходна алея, а полагането на павираната настилка е в напреднала фаза.

Община В. Търново изготвя цялостно решение за вертикалната планировка на квартал „Колю Фичето“ и за синхронизация на съществуващите разработки за междублоковите пространства. Общата визия ще даде параметрите на благоустройствените дейности и нужните видове строително-монтажни работи. Част от концепцията са и дейностите в района на ул. „Полтава“.