Денят

Обнародваха в Държавен вестник промените в Закона за домашно насилие

В „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Закона за домашно насилие. Така Заповедта за незабавна защита на жертвите на насилие ще влиза незабавно за изпълнение. С промените Заповедта за незабавна защита на лица, жертви на домашно насилие, подлежи на незабавно изпълнение и се връчва на страните. Тя не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или до отказа на съда, освен ако съдът не посочи друг, по-дълъг срок на действие. Заповедта служебно се изпраща до районните управления, където живеят и извършителя, и пострадалия.

Правителството трябва да създаде Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Постоянно действащият орган ще отговаря за система, която ще събира и съхранява данни за всички обстоятелства по регистрираните случаи на домашно насилие. Както и за изграждането, и за поддръжката на националната телефонна линия за помощ на пострадали от домашно насилие. Телефонната линия ще е безплатна, с национално покритие, денонощна. Изграждането ѝ трябва да стане в рамките на една  година. МВР също ще има една година, през която да изгради Националната информационна система за превенция и защита от педофилия.