Образование

Обмен на добри практики в СУ „Владимир Комаров“ по НП „Иновации в действие“

Търновското СУ „Владимир Комаров“  прие представители на партньорските си училища СУ „Стефан  Караджа“ – Каварна, и Х ОУ „Алеко Константинов“ – Перник. Целта на посещението бе обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие“. Споделянето на практики и методи на обучението бе обединено от темата  „Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда“.

„В ІV клас г-жа Стоянова подпомогна учениците да систематизират своите знанията за свойствата на водата и въздуха по темата „Човекът и природата“.

Второкласниците под ръководството на г-жа Попова в проектна дейност на тема „Запознанство с кафявата мечка“ проучиха живота и навиците на мечката, опитаха част от любимата й храна – плодове и мед. Научиха любопитни факти за нея и разбраха колко грижовна майка е тя.

Клуб по извънкласни дейности „Изобретатели“ в STEM направление с учениците от ІІІ клас увлече в експерименти гостите от партньорските училища. Инж. Димитрова демонстрира опити за разделяне на течности. Всички участници заедно изработиха модел на перископ и моделираха с 3D писалки.

Г-жа Дочева показа иновативна практика с проекто-базирано обучение на тема „Пътешествия в България“ в ІІІ клас. Учениците изследваха и проучваха забележителности, исторически данни и географско положение на градовете Перник,  Каварна и Велико Търново. Резултатът от екипната работата бе представен  от децата с мисловни карти. Съвместната работа по време на мобилността създаде много нови приятелства между учениците и учителите от различните училища“, разказа директорът Янаки Лазаров.

Дейностите в СУ „Владимир Комаров“ приключиха със семинар на тема „Иновативни практики в условията на електронно обучение“. Бяха представени добри практики по отношение на организацията, провеждането и резултатите от обучението в електронна среда.

Гостите посетиха Мултимедийния център „Царевград Търнов“ и   спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина”.