Здравеопазване

Област Велико Търново намалява през 2016 година с 2 477 души

242 259 е населението на област Велико Търново по последни официални данни на Националния статистически институт от края на декември 2016 година. То е  3.4 % от общото на страната, сочи анализът на Регионалната здравна инспекция. От него става ясно, че областта е намаляла с 2 477 души спрямо 2015 година, и с 89 674 души в сравнение с 1990-та.

Област Велико Търново включва 10 общини с 336 населени места, като голяма част от тях – 148 населени места, са разположени разпокъсано в планинския район в общините Велико Търново, Елена и Златарица при сравнително малко на брой население. В края на миналата година в градовете живеят 168 869 души или 70.1 % от цялото население. За страната този процент е 73.3 %. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. В общия брой на населението в областта жените са по-голямата част – 125 103, или близо 52 %.

Общата смъртност през миналата година в област Велико Търново е била 4092 души, като починалите са с 58 по-малко в сравнение с предходната. Структурата на причините за смъртност е съпоставима с тази за страната. Най-висок е процентът – около 65, при болестите на органите на кръвообращението. Новообразувания са причинили смърт в 750 случаи, или това са близо 19 процента от починалите в областта.