Икономика Поминък

Област Велико Търново е на 17-то място по средна работна заплата, сумата е с над 400 лв. по – малко от средната за страната

Област Велико Търново се нарежда на 17-то място по размер на средна работна заплата, сочат данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината. В региона средната сума е 1 330 лв., като средната за страната е 1 743 лв. /1750 лв. за юли, 1 693 лв. за август и 1 787 лв. за месец септември/.

Нито една област не достига средната заплата за страната, освен столицата, показват данните. В София – град средната месечна работна заплата е 2 390 лв. В дъното на класацията са областите Хасково /1 187 лв./, Благоевград / 1 171 лв./ и Кюстендил /1 161 лв./.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,8 на сто, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ – със 7,3 на сто и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,1 процента. Най-голямо намаление на заплатите – със 7,5 процента, е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ и в „Добивна промишленост“ – със 7,3 на сто.

Мария Христова