Денят

Областта ни с най-голям дял в страната на едночленни домакинства

Около 33% от българските домакинства, или почти всяко трето домакинство у нас, се състои от самотен българин, показват данни от анализ на Евростат за процента на самотните домакинства в Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. Подобна тенденция се наблюдава в целия Европейски съюз – почти една трета от домакинствата там са били от възрастен човек без деца, отчита анализът.

Според данни от последното преброяване на Националния статистически институт (НСИ) – у нас има тенденция към увеличаване на броя на едночленните домакинства. През 2001 г. те са били около 660 000, през 2011 г. – около 900 000, а днес надхвърлят 1 милион от общо близо 3 милиона домакинства у нас.

Най-голям е бил относителният дял на едночленните домакинства в област Велико Търново – 38% и София-град – около 36%. Най-малко едночленни домакинства са регистрирани в област Кърджали – около 22%.

Половината от едночленните домакинства у нас се състоят от неработещи лица или пенсионери. Домакинствата с един пенсионер са позиционирани около 46% в градовете и около 72% – в селата.

Големият брой едночленни домакинства, състоящи се от едно лице на 65 и повече години поражда и редица сериозни проблеми в обществото ни, свързани с разкриването на служби за социално и здравно подпомагане на тази категория домакинства. Освен това приблизително във всяко 12-то едночленно домакинство у нас – лицето е с намалена работоспособност или признато трайно увреждани, сочат данните на Националния статистически институт.

Последните статистически данни за размера на домакинствата в Евросъюза  показват, че през 2017 г. около една трета от домакинствата в държавите-членки са били от един възрастен без деца или всяко трето домакинство в ЕС е било на самотен европеец. Най-висок е бил делът на самотните едночленни домакинства в Швеция – над 50%.