Денят

Областният управител с участие във форум за ученето

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в четвъртото издание на Националните дни за учене през целия живот, които се провеждат в Пловдив. Събитието бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.  В програмата на форума са включени Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа, Изложение на институции и организации за учене на възрастни и церемония за връчването на годишните награди в сектора за учене на възрастни.

Националните дни за ученето през целия живот се осъществяват по проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“. Финансирането е с подкрепата на програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“.

Популярността на Дните за учене през целия живот се увеличава всяка година. Доказателство и за утвърждаващия се европейски облик на събитието е заявеният още през 2017 г. интерес за участие от представители на националните координатори за учене на възрастни от други европейски държави.