Денят

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията проведе редовно заседание

Областна администрация Велико Търново, РУО – Велико Търново и Териториалната дирекция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – Велико Търново ще проведат поредица от антикорупционни обучения в училищата на територията на областта. Целта е изграждане на антикорупционна нагласа в подрастващите. Инициативата е част от дейността на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, който днес проведе редовно заседание. Областният управител проф. д-р Любомира Попова откри срещата и приветства участниците в нея. На дискусията присъства и заместник-областният управител Ивета Кабакчиева.
По време на срещата бе акцентирано на организирането и провеждането на антикорупционни обучения на гимназисти в няколко училища в областта. Със съдействието на РУО – Велико Търново първите обучения ще се осъществят до края на тази учебна година.
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество представи и данните от анкета, във връзка с проект на тема: „Превенция на корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящото влизане на Република България в Шенген“. Презентацията бе представена от д-р Елена Фичерова – заместник ръководител на проекта. На срещата присъстваха и Николай Колев – директор на ТД на КОНПИ – Велико Търново и Ина Минчева – началник отдел към дирекция Превенция на корупцията към КОНПИ.