Поминък

Областният консултативен съвет по плодове и зеленчуци в Търново ще заседава с местни производители

Областният консултативен съвет по плодове и зеленчуци във Велико  Търново ще заседава с местни производители. Срещата е определена за 18 юли от 11 ч. в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, ул. „Н. Габровски“ № 71 – малка зала

Целта на срещата е да се осъществява оперативна връзка и по-добра комуникация между регионалните структури на Министерство на земеделието, храните и горите, животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци по места. Всеки производител, който има интерес по предложените теми, може да вземе участие.

По време на срещата ще се проведе дебат относно условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство.

Ще бъдат популяризирани добрите практики и възможностите за развитие. Експерти от Областната дирекция „Земеделие“ ще окажат съдействие при кандидатстването по различни схеми за държавни помощи, както и за текущи и предстоящи приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Дневният ред на заседанието включва и изслушване на земеделските стопани по възникнали проблеми на местно ниво и предприемане на мерки за решаването им.

Мария Христова