Община

Областният информационен център проведе среща със студенти

Среща със студенти бакалаври от специалностите „Управление на проекти“, „Маркетинг“ и „Публична администрация“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха в Областния информационен център във Велико Търново. Младите хора бяха запознати с дейността и видоветe услуги, извършвани от него, както и с функционирането на мрежата от 27 областни информационни центъра в страната.

Грета Генчева – експерт „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център, представи ролята и значението на оперативните програми в България, целите и обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Направена бе и съпоставка между оперативни програми от предишния и настоящия период. Представени бяха Единният информационен портал, ИСУН 2020 и неговияj публичен модул. Въпроси за спецификата и  изискванията при подготовката, електронното подаване и отчитане на проекти, както и размерът на безвъзмездната финансова помощ при различните оперативни програми зададоха участниците в информационната среща. Те получиха и  материали на ОИЦ – Велико Търново.