Денят

Областният информационен център във Велико Търново отчете дейността си

Работни срещи, събитие за 9 май – Денят на Европа, поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в периода от 28 юни до 6 юли в общините от Великотърновска област, информационни срещи със студенти от ВТУ, пресконференции и други събития са част от дейността на Областния информационен център във Велико Търново тази година.

Проведените информационни събития от началото на 2022-а до сега са 17 с 246 участници. Консултираните от екипа посетители в офиса са 356, а консултациите по телефон или имейл – 154. Експертите са участвали в 15 различни събития и инициативи, извършили са пет проверки на процедури на местни инициативни групи, популяризирали са 72 инициативи и проекти, оказвали са логистично съдействие и са подготвили и разпространили 47 седмични бюлетини. За всичко това екипът информира на специална пресконференция в офиса на Областния информационен център.

В Северен централен район за планиране област Велико Търново се нарежда по брой договори и общата им стойност на второ място след Русенска и преди областите Габрово, Разград и Силистра. Статистиката за изпълнението на оперативните програми за област Велико Търново 2014-2022 год. сочи, че общият брой на договорите е 1 348, на обща стойност 310 318 693 лв. Общата стойност на БФП е в размер на 252 583 710 лв., а бенефициентите са 999. Сключените в община Велико Търново договори са 591, на стойност 123 млн. 464 хил. лв., с 505 бенефициенти. Следват я другите две големи общини – Горна Оряховица и Свищов.

472 хиляди лева има да получава като корекция от Управляващия орган на Оперативната програма „Регионално развитие“ на програмен период 2007-2013 година Община Велико Търново. Те са за реализирани дейности по проекта й „Градска среда“ за парковете в града.  Казусът е от седем години, през които се водят дела и от юли месец 2020-а ВАС излиза с решение в полза на Общината от старата столица. Очаква се средствата в размер на близо половин милион лева да бъдат възстановени в общинската хазна до края на тази или в началото на следващата година. По решения на Управляващия орган за свои проекти  Община Велико Търново има 11 дела, коментира на срещата с журналисти Маринела Цонева – директор на дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново..