Политика

Областните управители на Велико Търново и Враца обсъдиха предстоящи проекти за трансгранично сътрудничество

По покана на областния управител на област Велико Търново Ивайло Здравков бе проведена работна среща със заместник-областния управител на област Враца Николай Николов и народния представител Мартин Харизанов.

На срещата бяха обсъдени предстоящи проекти за Трансгранично сътрудничество по програма „Интеррег Румъния-България” по Приоритет 2 на Програмата за по-зелени региони, по който ще бъдат подкрепени инфраструктурни и неинфраструктурни проекти за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, както и за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

На работната среща бяха обсъдени и добри практики за подобряване на работата на администрацията, както и оптимизиране на координацията между териториалните структури.