Здравеопазване

Областната болница завършва полугодието с печалба от 782 000 лева

С печалба от 782 хиляди лева завършва полугодието областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново, сподели пред журналисти изпълнителният директор д-р Стефан Филев. Той обясни, че здравното заведение няма задължения към персонала. Ритмично се изплащат задълженията и към доставчиците.

Предстои завършването на новия болничен корпус, който е с разгърната площ от 4 500 квадратни метра. Той се проектира и строи със средства от продажбата на два болнични имота. След внасяне на данък печалба и ДДС от покупката остават близо 4 800 000 лева. Те се оказват недостатъчни за завършване и оборудване на седеметажната част към новата болница. Затова ръководството възнамерява да тегли кредит в размер на около 3.5 милиона лева. Решение за това трябва да вземат акционерите на дружеството. Затова ще бъде насрочено Общо събрание в края на октомври, обясни д-р Филев.