Икономика Поминък

Областен съвет по плодове и зеленчуци бе учреден във Велико Търново

За  председател на Консултативния съвет бе избран Христо Цветанов, зеленчукопроизводител. В Управителния съвет влизат 10 земеделци, представители на 10-те общини в региона.

Целта на срещата бе да се осъществява оперативна връзка и по-добра комуникация между регионалните структури на Министерство на земеделието, храните и горите и производителите на плодове и зеленчуци по места, както и биопроизводители. По време на учредяването се проведе и дебат относно условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Бяха изтъкнати и редица проблеми в бранша – липсата на работна ръка, сключването на еднодневни трудови договори и искане за по-голямо субсидиране на сектора за закупуване на земеделска техника. Бяха начертани и насоки за подобряване на условията на живот по селата и насърчаване на местните инициативи.

Членовете на Областния консултативен съвет ще се събира на 3-месечие, но при възникнал казус и по-често.

Кремена Крумова – Попова