Здравеопазване Община

Няма епидемиологична обстановка в училищата във Велико Търново

Към 24 януари няма основания за обвяване на грипна ваканция на територията на Велико Търново и общината, въпреки обявената за областта грипна епидемия със заповед на директора на Регионална здравна инспекция.

Конкретно за Велико Търново отсъстващите ученици са около 10%, което е далеч под нормата от 30% за обявяване на неучебни дни.

Висок е този процент /над 31%/ в общините Павликени и Сухиндол, поради което РЗИ предлага прекратяване на учебните занятия за тези две общини.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов е възложил на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и на ръководствата на училища да правят обстойни справки за процента на присъстващи и отсъстващите от занятия ученици всеки ден. При повишаване на заболеваемостта в учебните институции незабавно ще бъдат взети последващи мерки.