Здравеопазване

НСОРБ изготви интерактивна карта на общинските болници и откритите дарителски сметки

2908 болнични легла за заразени с коронавирус от общо 7 400 са осигурени в общинските болници. В 79 общински лечебни заведения са обособени и 233 легла за интензивно лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, съгласно Заповед №РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Общините, като собственици лечебните заведения, предприемат необходимите мерки за привеждане на общинските болници в готовност за осигуряване на лечение на пациенти с COVID-19.  Средствата за ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на медицинските заведения засега се осигуряват от общинските бюджети, за сметка на други дейности, и от дарения.

НСОРБ изготви интерактивна карта на общинските болници с актуални данни за откритите дарителски сметки. Картата е достъпна на сайта namrb.org, информацията в нея се актуализира системно. С линк към интерактивната карта можете да приканите граждани и фирми да се включат в кампанията за подкрепа на общинските болници.

Сред най-често срещаните проблеми, за които алармират местните власти е липсата на достатъчно обучени медицински специалисти, тъй като и в момента общинските болници работят с минимума от необходимия им персонал, голяма част от който попада в рисковата група – пенсионери. В сериозен риск са болниците в Белоградчик и Гоце Делчев, където част от медицинския персонал е подал оставка. Не достигат специализирана медицинска апаратура и оборудване в по-малките болници в страната. Не навсякъде в пълен обем могат да бъдат покрити изискванията, определени в Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“, информират общините.

НСОРБ се обърна с писмо към министъра на здравеопазването и ръководителя на Националния координационен щаб, в което се изразява надежда, че съответната част от ресурса, пренасочен от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ към Министерството на здравеопазването за подобряване на капацитета на здравната система и за стимулиране на медицинския персонал, ще достигне и до общинските болници.