Община

Нощта на Самоводската чаршия променя движението във Велико Търново

Във връзка с организацията, подготовката и провеждането на събитието : „Нощ на Самоводската чаршия“ се въвежда следната временна организация на движение на МПС :

За движение се затварят ул. „Г.С.Раковски“ , ул. Георги Мамарчев“ и Площад „Самоводска чаршия“, както следва :

На 20.09./вторник/ освобождаване от спрели и паркирани автомобили;

На 21.09./сряда/ от 07,00 до 23,00 ч;

На 22.09. /четвъртък/ от 08,00 до 23,00 ч;

На 23.09/петък/ от 08,00 до 23,00 ч;

На 24.09/събота/ от 08,00 до 23,00 ч;

На 25.09/неделя/от 08,00 до 16,00 ч.