Денят

Нотариалната камара даде достъп на кметовете до ЕИС „Единство 2“

Нотариалната камара на Република България, в стремежа си към  възпирането на имотните измами, предостави право на кметовете на населени места на ограничен достъп за въвеждане в Единната информационна система „Единство 2“. Местните управници ще имат достъп до системата при упражняване на нотариални функции, като Нотариалната камара ще разчита процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно, за да може информационната система да разполага с актуална и коректна информация.

Достъпът до системата ще се осъществява от кметовете на населените места, посредством потребителско име и парола, които са им предоставени индивидуално. Решението за пускането на модул „Кметове“ към ЕИС „Единство 2“ е с цел възпиране на имотните измами и е акт с огромно обществено значение, осигуряващо сигурност и спокойствие на гражданите.