Поминък

НОКА иска оставки, МЗХ отговаря

Оставките на зам.-министъра на земеделието Цветан Димитров и двама директори на дирекции в ресорното ведомство искат от няколко овцевъдни и козевъдни организации. Това решиха те на свое заседание във Велико Търново, след решението на ВАС за отменя на чл. 23 на Наредба 3 за директните плащания на МЗХ.

Като мотиви овцевъдите посочват още „водене на неадекватна с нуждите на бранша политика, създаваща противопоставяне и невъзможност за решаване на наболели въпроси в сектора“, както и „продължаващия в последните 10 години упадък в двата сектора и задълбочаващата се криза”. В декларацията на Председателския съвет на браншовите организации е записано още, че посочените експерти нямат морално право да заемат повече позиции, касаещи вземането на национално отговорни решения“. Асоциациите смятат, че отговорните длъжностни лица е нужно да понесат своята отговорност. Те са категорични, че ако не се предприемат нужните действия, от бранша ще преминат към активни действия.

От своя страна Министерството на земеделието, храните и горите информира:

Във връзка с отменения от Върховния административен съд чл. 23 на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания: Решението на ВАС е поради формално неспазена процедура по Закона за нормативните актове. Като мотиви са посочени липса на таблица за съответствие с правото на ЕС и доказателства за предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Те не са по същество на текста на чл. 23. Решението на ВАС не е осъдително, а отменително. Същото има действие само занапред. Не засяга правата придобити за кампания 2017 г. преди датата на постановяването му. Неоснователни са тиражираните тези относно предявяване на претенции за компенсации и пропуснати ползи. По никакъв начин решението не засяга подпомагането на животновъдите за кампания 2017 г.