Образование

Нов прием на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“ обяви ВТУ

Нов прием на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“ обяви Великотърновският университет. Квотата за висшето училище е 400 стажа в реална работна среда. Най-много – 160, са местата в приоритетните направления Теория и управление на образованието, Педагогика и Педагогика на обучението по… За специалностите във Философския и Стопанския факултет има по 40 свободни позиции, в Юридическия и Филологическия факултет местата са по 30. Историческият факултет набира 20 студенти за практиките, а факултетите по Изобразително изкуство, Математика и информатика и Православният богословски търсят по 10 студенти за стаж. Изисква се в договорите да бъдат посочени академичен наставник, ментор и работодателската организация.

Очаква се практиките да стартират най-рано от 17 януари 2022 година. Договорите за практическото обучение ще се приемат на 6 и 7 декември тази година в корпусите на Университета при спазване на противоепидемичните мерки. Ще се приемат и документи, изпратени по пощата или с куриер, като на пратката задължително трябва да се изпише името на проекта „Студентски практики – Фаза 2“.

„Великотърновският университет, независимо от трудностите на  студентите да намират практики в реална работна среда, продължава участието си в проекта и стои сред най-добрите университети от гледна точка на постигнатите показатели. Най-добре се представят педагогическите специалности – повечето от половината ни места са там, но това е и политика на министерството – да поощрява тези професионални направления.

Срещаме трудности, разбира се, предвид  постоянните затваряния и  ограничения на училища, социални домове, детски градини. Надяваме се да можем поне през пролетта да приключим проекта при по-нормални условия, за да може всички студенти да се възползват максимално от възможностите на програмата“, коментира пред Общинското радио ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Вихрен Бузов.