Прокуратура

Нов младши прокурор започна работа в търновската Районна прокуратура

Калина Гроздева встъпи в длъжност младши прокурор в Районна прокуратура Велико Търново след спечелен конкурс и успешно завършване на  9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието. Новият младши прокурор се закле да прилага точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастен, обективен и справедлив и да допринася за издигане престижа на професията.

Калина Гроздева е родена в гр. Русе. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. През същата година е придобила юридическа правоспособност. Работила е като юрисконсулт и като съдебен помощник в Апелативен съд гр. Велико Търново. Докторант е по граждански процес във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.